Bestyrelsen

Rejseholdet har en bestyrelse bestående af 5 personer, som tager sig af det praktiske vedr.
Rejseholdet såsom medlemsregistrering, regnskab, tilrettelæggelse af møder/arrangementer for medlemmerne, udsendelse af referater fra weekendmøder samt udsendelse af invitationer og kommunikation i øvrigt.

Ønsker du at vide mere, kontakt os under: Bliv medlem